Loading...
Advocaten 2019-09-25T18:31:07+00:00

Isabelle EKIERMAN is gespecialiseerd in het immobiliën- en bouwrecht.

Zij is licentiaat in de rechten van de Université Libre de Bruxelles sinds juni 1982.

Zij is ook titularis van een diploma van architect van La Cambre sinds 1983, zij werd er natuurlijkerwijze toe gebracht om dossiers te beheren inzake immobiliën in de ruimste zin van het woord.

Zij heeft deelgenomen aan diverse colloquia als redenaar en zij is de auteur van verschillende publicaties.

Zij is lid van het redactiecomité van het tijdschrift van de Confederatie Bouw “l’Entreprise et le droit”, en zij is advocaat-raadgever geweest van de Confederatie.

Zij is openingsredenaar geweest van de Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles en schatbewaarder van de Franstalige Orde van advocaten en bemiddelaar inzake erelonen.

Zij heeft een praktijk in het immobiliënrecht die gesteund is op het zoeken naar concrete en snelle oplossingen, en zij is gekend voor haar pragmatische aanpak.

Publicaties: :

1988 : « Du prétendu devoir de surveillance de l’architecte » in « La Construction ».
1991 : « Observations sur le problème de la résiliation unilatérale des conventions d’architecture » in « L’Entreprise et le Droit ».
1992 : « Guide de l’immobilier » – Le contrat d’entreprise – édition Story-Scientia.
1996 : « Le devoir de conseil de l’architecte en matière juridique » in « L’Entreprise et le Droit ».
1997 : « Artistes et galeries ou l’art de ne rien écrire » in « Auteurs et Média ».
1997 : « Le droit moral de l’architecte » in « L’Entreprise et le Droit ».
2005-2007 : Chroniques dans le journal « l’Echo » en matière immobilière.
2008 : « Promoteurs et architectes : des relations ambiguës » in « L’Entreprise et le Droit ».
2011 : « Coordination sécurité / santé » in « L’Entreprise et le Droit ».
2013 : Incompatibilités et marchés publics » in « L’Entreprise et le Droit ».
2015 : Project Manager » éditions Larcier

Jacques SAFRAN is gespecialiseerd in het immobiliënrecht en meer bepaald in het bouwrecht, de aansprakelijkheid van de oprichters, in stedenbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals gewest, alsook in openbare aanbestedingen.

Hij is titularis van een diploma van architect sinds 1981 van het Institut Saint-Luc Bruxelles – Faculté d’Architecture, thans LOCI UCL Brussel.

Hij is ook licentiaat in de rechten van de Université Libre de Bruxelles sinds 1988.

Hij is advocaat sinds 1989 en hij is ook docent geweest voor het immobiliënrecht aan het Institut Saint Luc d’Architecture van Brussel, in de faculteit architectuur LOCI UCL en aan de Koninklijke Academie van Schone Kunsten, sectie binnenhuisarchitectuur en stedenkunsten tussen 1994 en 2016.

Mter Jacques SAFRAN is ook redenaar geweest bij het Centre d’Architecture en de Design, en hij geeft opleidingen aan professionelen en niet-professionelen inzake mede-eigendom aan de Office des Copropriétaires van Brussel.

Hij heeft als medeauteur een studie gepubliceerd over het recht van de bouwverzekering (uitg. KLUWER “guide de droit immobilier”. Hij heeft ook meegewerkt aan diverse bijdragen die bestemd zijn aan de professionelen van de bouw.

Sacha GRUBER is gespecialiseerd in het immobiliënrecht en meer bepaald het stedenbouw- en milieurecht (Brussels en Waals recht).

Hij is licentiaat in de rechten van de Université Libre de Bruxelles sinds juni 2006.

Hij is advocaat sinds 30 november 2007, na een ervaring van een jaar in de openbare sector.

Hij is ook docent aan het Institut de Communication du Barreau de Bruxelles (I.C.B.B.) sinds 2013. Hij is ook bestuurder van dat instituut sinds 2016, en voorzitter sinds april 2019.

Hij is uitgenodigde professor geweest aan de Haute Ecole Libre de Bruxelles (HELB) Ilya Prigogine tussen 2010 en 2013.

Anne-Sylvie STEUX is gespecialiseerd in het immobiliënrecht en zij heeft ook een praktijk in het handelsrecht.

Zij is titularis van een baccalaureaat aan de Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix van Namen (FUNDP) die zij behaald heeft in 2012, en van een Master in de rechten van de Université Catholique de Louvain (UCL), die zij behaald heeft in 2014.

Zij is advocaat bij de Balie van Brussel sinds februari 2015.

Fanette BRIFFEUIL is titularis  van een Master in de rechten van de Université de Liège (ULG), die zij behaald heeft in 2016.

Zij is advocaat bij de Balie van Brussel sinds oktober 2017.

Thomas QUINTIN is titularis  van een Master in de rechten van de Université Catholique de Louvain (UCL), die zij behaald heeft in februari 2019.

Hij is advocaat bij de Balie van Brussel sinds juni 2019.